เห็ดหลินจือกับสรรพคุณช่วยรักษาโรคไต

เห็ดหลินจือ ราชันแห่งสมุนไพร ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นเห็ดที่มีชื่อเสียงล่ำลืออันกว้างไกล เพราะไม่ว่าจะโรคไหนๆเห็ดหลินจือก็สามารถรักษาได้ ซึ่งหนึ่งในโรคที่เห็ดหลินจือสามารถรักษาได้อีกโรคือ โรคไต โรคที่ผู้คนเป็นมากขึ้นในทุกๆปีเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่มีบทบาทสำคัญกับทุกโรค แต่ละโรคนั้นจะต้องมีวิธีใช้ที่ถูกต้องและมีปริมาณการใช้ที่เหมาะสมจึงจะสามารถรักษาได้อย่างเห็นผล โรงพยาบาลจุฬาก็ได้มีการนำเห็ดหลินจือมาใช้กับผู้ป่วยโรคไตเช่นกัน ซึ่งเป็นการนำมาใช้ร่วมกันกับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไตได้ทานเห็ดหลินจือแล้วทำให้ไข่ขาวรั่วในปัสสาวะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคไตที่รับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว นอกจากนี้เห็ดหลินจือยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไตเสื่อมและไตวายได้อีกด้วย
โรงพยาบาลจุฬาได้มีการนำเห็ดหลินจือมาทำการทดสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง โดยกลุ่มแพทย์ ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล แห่งภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำเห็ดหลินจือที่ผ่านการแปรรูปให้เป็นแคปซูลมาใช้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถทำการเคมีบำบัดได้อีก ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีลักษณะตัวบวม กระเพาะปัสสาวะมีภาวะไข่ขาวรั่วมาก ระบบการไหลเวียนเลือดไม่สมบูรณ์ มีสารพิษเกิดขึ้นในร่างกายจนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้เกิดไตวายในที่สุด ซึ่งทีมวิจัยก็ได้เริ่มต้นด้วยการให้ผู้ป่วยทานเห็ดหลินจือในรูปแบบของสารสกัด โดยการทานวันละ 750-1000 มิลลิกรัม เป็ยเวลาติดต่อกันนาน 1 ปี ผู้ป่วยบางคนที่ทานเห็ดหลินจือสกัดนี้มีอาการข้างเคียงเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง แต่ก็ไม่ใช่ผลข้างเคียงที่อันตรายเท่าไหร่ แต่เมื่อทีมวิจัยได้ทำการตรวจวัดผลเลือดทำให้พบว่า มีค่าครีเอตินิน หรือของเสียที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อลดน้อยลง ทำให้เห็นว่าไตมีการฟื้นฟูตัวดีขึ้นภายนอกของร่างกายก็ดีดีขึ้นด้วย
นอกจากโรงพยาบาลจุฬาจะทำการทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคไตแล้ว โรงพยาบาลมหิดลก็ให้ความสนใจกับการนำเห็ดหลินจือมาใช้ในผู้ป่วยโรคไตด้วยเช่นกัน ซึ่งผลที่ออกมาก็ไม่ต่างจากโรงพยาบาลจุฬา คือไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรง และยังสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามความเหมาะสม ที่สำคัญไม่พบความขัดแย้งของสารในเห็ดหลินจือกับยาแผนปัจจุบันจึงสามารถใช้ร่วมกันได้ตามปกติ
นอกจากนี้ เห็ดหลินจือยังมีสารจำเป็นอีกมากมาย เช่น กรดโอเอลิก อัลคาร์ลอยด์ สารกาโนเดอริก และยังมีกรดอะมิโมจำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน ดังนั้นการทานเห็ดหลินจือจึงสามารถรักษาโรคไตได้ รวมทั้งยังสามารถป้องกันให้ร่างกายไม่ง่ายต่อการเกิดโรคไตด้วย

You May Also Like

About the Author: mydaa